Türkiye'den İhracat Fırsatını Bizimle Yakalayın

Türkiye'den İhracat Fırsatını Bizimle Yakalayın
04 May 2024

Anadolu’dan Dünya’ya İhracat Fırsatını Bizimle Yakalayın

Öncelikle ana oluşum olan TARIMKON’u tanımak gerekiyor;

Tarımkon Kimdir?

Uluslararası tarım ve Gıda Konfederasyonu | TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile ulusal-uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak,

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, 16 İdari Departman, 11 Federasyon, 6 Kooperatif, 5 Kurul, 3 Vakıf, 3 Eğitim Merkezi, 5 Enstitü, 3 Araştırma Merkezi 17 Platform, 6 İş Konseyi, Dünya’da ise 55 ülkede temsilciliği,14 ülkede satış pazarlama ofisi, 2 ülkede showroom, uluslararası 28 işbirliği proje ortaklığı ile dünya çapında 6,5 milyondan fazla üreticiye hizmet vermektedir.

TARIMKON, insan haklarına dayalı ve cinsiyet eşitliğini benimseyen bir yaklaşıma sahiptir. Her kamusal gruptan insanın eşitliğini benimsemekte, gençliği ve kadın emeğini desteklemekte, her tür ayrıcılığa karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır. TARIMKON, tarımsal faaliyetlerin çevre haklarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemekte ve bu amaç doğrultusunda politika ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır.

Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK

Tarımkon bünyesinde, Ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, üreticisine, iş insanlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine, ihracattan ithalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörünün dış yatırımlarına, alanında hizmet veren tedarikçilerine yönelik uluslararası pazar, pazarlama,  pazar araştırması, proje, finans, iş geliştirme ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri veren birimimizdir.

TAGOK YAPISI

Tarım, gıda ve tarıma dayalı yan sanayi alanında arz, talep, finans ve proje sahiplerini tek bir çatı altında toplayarak, onların ihtiyacı olan profesyonel kadrolarla ortak istişareye bağlı hareket ile uluslararası pazar, pazarlama, pazar araştırmaları yapmakta, pazar araştırmaları tamamlanan ülkelerde üyelerine özel dış ticaret departmalığı hizmetleri sunmaktadır.

TAGOK, sahip olduğu ulusal-uluslararası iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonu ile üyelerinin arz ve taleplerini tarladan-sofraya kadar her aşamasının koordinasyonu üstlenmektedir.

TAGOK’un tarım, gıda ve tarıma dayalı yan sanayi alanında arz, talep, finans ve proje üreten tüm işletmelere açık ve şeffaf bir yapısı vardır. TAGOK’un yapısı aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi bir Yönetim Kurulu ve 6 iş konseyinden oluşmaktadır.

10 yıldan buyana yapılan araştırmalar, saha deneyimleri, uzman görüşleri ile entegre edilerek oluşturulan ve kusursuz çalışan Anadolu'dan Dünya'ya sürekli, güvenli ve ekonomik faydalar ile ihracat yapmak için hazırladığımız ihracat destek ve hizmet modelimizi tanıtmak isteriz.

ANADOLU’DAN DÜNYA’YA İHTACAT

365 GÜN AÇIK FUAR KONSEPTİNDE SHOWROOM + DEPO + PAZARLAMA DEPATMANINIZ HAZIR.

·         Avrupa Anadolu Ticaret Merkezi (Merkezi: Almanya – Köln)

·         Balkanlar Anadolu Ticaret Merkezi (Merkezi: Makedonya – Üsküp)

·         Ortadoğu Anadolu Ticaret Merkezi (Merkezi: S. Arabistan – Cidde)

·         Kuzey Afrika Anadolu Ticaret Merkezi (Merkezi: Tunus – Tunus)

·         Ve dahası… Yakında

TAGOK’un hazırladığı, BİMG (Bölünmüş İhracat Maliyet Girdi Sistemi)

İhracat yapmak isteyen üye firmalarımızın pazarlama personel maliyetlerini 121 oranında azalırken, İhracat sürecini uzman kadroları ile kolaylaştırmakta ve İhracat performansını arttırarak, İhracatını hem daha ucuz hem de daha etkili hale getiriyor.

TAGOK, İthalatçı çözüm ortakları ile oluşturduğu konsorsiyumun ile hedef bölgede 5.000 m2 alan da 365 Gün Açık Fuar konseptinde

SHOWROOM + DEPO + PAZARLAMA OFİSLERİ, depolama ve sevkiyat alanları oluşturmuştur.

·         Bir Firmanın İhracat Yapabilmesi İçin Bir Dış Ticaret Departmanı Kurması Gerekmektedir.

·         Şirketin yurt dışında yatırım yapmayı planlamıyor, sadece ihracat faaliyetlerini yürütmek istiyorsa dış ticaret departmanı kurması gerekmektedir.

·         Kuracağı, departmanın ihracat mevzuatına hakim, gümrük işlemlerini takip edebilen, dış pazar araştırması yapabilen ve müşteri ilişkilerini yönetebilen uzman personellerden oluşması gerekir.

·         Bir şirketin dış ticaret departmanı kurmasının maliyeti ise, şirketin büyüklüğüne, ihracat hacmine, yurt dışında yaptığı veya yapacağı yatırımların niteliğine ve departmanın işlevlerine göre değişebilir.

·         Bir şirketin dış ticaret departmanı kurmasının maliyeti ise, şirketin büyüklüğüne, ihracat hacmine, yurt dışında yaptığı veya yapacağı yatırımların niteliğine ve departmanın işlevlerine göre değişebilir.

Anadolu Ticaret Merkezleri İçin İhracat Yapma Fırsatını Yakalayın

Ancak genel olarak, departmanın maliyetini oluşturan unsurlar şunlardır:

·         Personel maaşları ve sosyal güvenlik giderleri,

·         Ofis kirası, elektrik, su, internet gibi sabit giderler,

·         Gümrük müşaviri, nakliye firması, sigorta şirketi gibi dış hizmet alımları,

·         Pazar araştırması, tanıtım, fuar katılımı gibi pazarlama giderleri,

·         Seyahat, konaklama, vize gibi seyahat giderleri.

·         Fuar, tanıtım, temsil ve ağırlama giderleri,

Bir şirketin dış ticaret departmanı kurmasının maliyeti, şirketin büyüklüğüne ve ihracat hacmine göre değişebilir. Başlangıç olarak, bir personel ile çalışmaya başlamış ve bir ülkeye ihracat yapmayı hedeflemiş olsa bile, bir personelin işletmeye bir yıllık maliyeti yaklaşık 25.000 USD civarında olacaktır.

Bu firma yurtdışında bir ülkede pazar araştırması yapmak istemesi halinde ulaşım, konaklama, araç kirası, iaşe ve diğer giderleri ortalama 8-10.000 USD civarında olacaktır.

Bu firma yurtdışında bir ülkede pazar araştırma, müşteri portföyü oluşturma, marka bilinirliliğini artırma amaçlı fuara katılmayı istemesi halinde stant, lojistik, gümrük, ulaşım, konaklama, araç kirası, iaşe ve diğer giderleri ortalama 30.000 USD civarında olacaktır.

Bir firma bu maliyetleri karşılamak istese bile;

·         Uzman personel ve maddi kaynak yetersizliği,

·         Network yetersizliği,

·         İhracatın nasıl yapılabileceği konusunda bilgi eksikliği,

·         Teknik ve alt yapı yetersizliği,

Uluslararası pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yetersizliği gibi birçok zorluklarla karşılaşmaktadır.

Ülkemizde bulunan KOBİ seviyesindeki şirketlerimizin %96’sı aşağıda belirttiğimiz sebepler ve yüksek maliyetten ötürü bir dış ticaret departmanı kurmadığı gibi ihracat yapmakta zorlanmakta ve/veya maliyetlerden ötürü sürekli ihracat yapabilme olasılığını ertelemektedir.

Bölünmüş İhracat Maliyet Girdi Sistemi

Tarım Gıda Ortak İşbirliği Kurulu-TAGOK, kendisinin kurduğu Bölünmüş İhracat Maliyet Girdi Sistemi ile üyelerinin ihracat maliyetlerini paylaşmalarına dayanan bir sistem geliştirmiştir.

TAGOK, üyelerine ihracat yapabilmeleri için gerekli pazarlama, pazar araştırması ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri sunmaktadır. TAGOK, üyelerinin ihracat maliyetlerini paylaşmalarına dayanan bir KÜMELENME SİSTEMİ (BİMG) oluşturmuştur.

Bu sistemde, üyeler, ihracat yapmak istedikleri ülkelerdeki showroomlarda 365 gün boyunca açık fuar konseptinde ürünlerini sergileyebilir, depolama, potansiyel alıcılarla yüz yüze görüşme, lojistik, gümrük, sigorta gibi işlemlerini yürütebilir ve ihracat risklerini azaltabilir. Ayrıca, TAGOK, üyelerinin marka bilinirliğini artırmak için tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmektedir. Bu hizmetler sayesinde üyelerinin ihracat kapasitesi ve rekabet gücü artmaktadır.

TAGOK, üyelerinin ihracat maliyetlerini paylaşmalarına dayanan KÜMELENME adını verdiği  Bölünmüş İhracat Maliyet Girdi Sistemi-BİMG

·         Firmalarımızn ihracat yapmak için kuracağı dış ticaret departmanı personel maliyetini % 10’lara kadar, Showroom, depo, pazarlama ve diğer giderlerini  % 6-8’lere kadar azaltıyor,

·         İhracat başarı oranını, marka bilinirliliğini tek başlarına harekete etmeleri oranına göre en az 40 kat yükseltebiliyor.

TAGOK SİZE İHTİYACINIZ OLAN DIŞ TİCARET DEPARTMANI KADROSU SUNMAKTADIR.

Her bir üyemize TAGOK tarafından görevlendirilen uzman kadromuz;

1 Dış Ticaret Uzmanı,

1 Hibe, Destek Ve Teşvikler Uzmanı,

1 Belgelendirme Uzmanı,

1 Dijital Mağaza Veri Girişi Ve Analiz Uzmanı,

1 Hukuk Müşaviri,

1 Pazar Araştırma Uzmanı,

2 Lojistik Müşaviri,

2 Gümrük Müşaviri,

1 Sigorta Uzmanı,

1 Kalite, Kontrol ve Expertiz Uzmanı,

1 Basın, Yayın Müşaviri,

1 Depo ve Sevkiyatçı,

1 İhracat İstihbarat Müşaviri,

1 Eğitimci olmak üzere tarafınıza sizinle bire bir çalışacak 16

uzman görevlendirilmektedir.

Bu uzmanlarımız üye firmanın ve ürettiği ürünlerin ihracata hazırlanma sürecinden başlayarak tüm süreci yönetmektedir.

TAGOK GENEL MERKEZİ VE SHOWROOMLARIMIZDAKİ DİĞER UZMAN KADROLARIMIZ

Genel Merkezimizde Sizin İçin Çalışan Kadrolarımız: Merkez Müdürü, Operasyon Müdürü, Dış Ticaret Uzmanları, Pazarlama Uzmanları, Hukuk ve Ticaret Mevzuatı Uzmanı, Mali Müşavir ve Muhasebeci, Proje ve İş Geliştirme Uzmanı, Teknik Personeller, Lojistik, Gümrük Müşavirleri, Şoförler, Sekretarya, Reklam ve Tanıtım Personelleri, Call Center Personelleri, Analiz, Veri İşleme Uzmanları, Yazılımcılar, Pazar Araştırma Uzmanları

Anadolu Ticaret Merkezlerimizin Her Birinde Sizin İçin Çalışan Kadrolarımız: Merkez Müdürü, Dış Ticaret Uzmanları, Pazarlama Uzmanları, Mali Müşavir ve Muhasebeci, Proje ve İş Geliştirme Uzmanı, Teknik Personeller, Lojistik, Gümrük Müşavirleri, Şoförler, Sekretarya, Pazar Araştırma Uzmanları, Depocu, Teknik ve Temizlik Personelleri, Sevkiyat, Lojistik, Gümrük Müşavirleri, Şoförler, Sekretarya,

 TARIMKON-ICAF ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ NASIL ÇALIŞACAK?

TARIMKON-ICAF ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ, hedef bölgelerde çözüm ortaklarıyla birlikte kurduğu şirketler aracılığıyla, ihracat sektörüne yönelik kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

Bu hizmetler arasında, 365 gün açık fuar konseptiyle showroom, depo, pazarlama ofisi, depolama ve sevkiyat alanları oluşturmuştur.

TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU –TAGOK bünyesinde olan her bir üyemize bir dış ticaret departmanı kurarak; ürünlerini hedef pazarlarda yüz yüze sıcak pazarlama tekniğiyle tanıtmak ve satmak yer almaktadır.

TARIMKON-ICAF ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ, üyelerine ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı sağlamakta, pazar paylarını artırmakta, yeni işbirlikleri kurmalarına yardımcı olmaktadır. Üyeleri ise, TARIMKON-ICAF ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ’nin sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak için, sadece kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim yapmaya odaklanmaktadır.

ANADOLU TİCARET MERKEZİMİZİN ALICILARA (İTHALATÇIYA) SAĞLADIĞI İMKÂNLAR

·         Showroom sayesinde satış ve satış sonrası fiziki kurumsal yapımız ile alıcılara güven oluşturuyoruz.

·         Tüm potansiyel alıcıları yerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlenmesi konusunda istişare ediyoruz.

·         Alıcının talep ettiği ürünleri TARIMKON garantörlüğü altında uluslararası standartlara uygunluğu ve bu standartların sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

·         Talep ettiği ürünleri alıcının belirlediği deposuna kadar olan tüm operasyonu planlıyor ve üstleniyoruz.

·         Alıcının talep ettiği ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini belgeleyen sertifikaları ve raporları sağlıyoruz.

·         Alıcının talep ettiği ürünlerin fiyatlarını, ödeme koşullarını, teslim sürelerini ve garanti şartlarını en uygun şekilde sunuyoruz.

·         Alıcının talep ettiği ürünlerin stok durumunu, sipariş takibini ve teslimat bilgilerini online olarak paylaşıyoruz.

·         Alıcının talep ettiği ürünlerin satış sonrası destek, bakım, onarım ve yedek parça hizmetlerini veriyoruz.

·         Alıcının talep ettiği ürünlerin pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz.

 ANADOLU TİCARET MERKEZİMİZİN ÜYE FİRMALARA (İHRACATCIYA) SAĞLADIĞI İMKÂNLAR

·         Üye firmamızın ihracat sürecine dış ticaret uzmanı atayarak ihracat hazırlık süreçlerini yönetiyor, danışmanlık veriyoruz.

·         Showroomumuz da 365 gün açık fuar konseptinde ürünlerimizi sergiliyoruz.

·         Showroomumuz da, üye satıcı firmamızın kendi markası ve logosu ile stant sağlıyor, bu sayede firmanın marka bilinirliliğine katkı sağlıyoruz.

·         Üye firmamızın ihracat yapabilmesi için gerekli iş ve belgelendirme süreçlerini yürütüyoruz.

·         Hedef bölgede ihracatımızı artırmak için sürekli reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz.

·         Üye firmamızın ulusal-uluslararası alanda kamu-kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini yönetiyoruz.

·         Üye firmamıza bir hibe, destek ve teşvik uzmanı ataması ataması yaparak, üye firmamızın iş, işletme ve ürün geliştirebileceği tüm ulusal-uluslararası hibe, destek ve teşviklerden haberdar olmasını, uygun gördüğü bu programlardan yararlanmasını sağlıyoruz.

·         Merkezimizin bölgesindeki tüm potansiyel alıcıları yerinde ziyaret ederek ürünlerimizi tanıtıyor ve yüz yüze pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz.

·         Tüm potansiyel alıcılarla ihtiyaçlarını belirlemek üzere sürekli istişare ediyoruz.

·         Ürünlerimizin pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

·         Ürünlerimizin pazarlaması için pazar araştırmaları yapıyoruz.

·         Üye satıcı firmamıza merkezimiz olan ülkede adres sağlıyor, ofis ve sekretarya hizmetleri veriyoruz.

·         Üye satıcı firmaların hedef ülkelere pazar araştırması yapmak istemesi halinde vize işlemleri ve gerekli belgeleri sağlaması konusunda danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

·         Üye satıcı firmaların hedef ülkelere pazar araştırması sırasında merkezimizde toplantı salonu (B2B-B2C) ve tercüman ve sekretarya hizmetleri sunuyoruz.

·         Üye satıcı firmaların hedef ülkede olan merkezimizde ister ise personel bulundurma hakkı sunuyoruz.

·         Üye satıcı firmaların ihracat yaptıkları ülkelerin pazar koşulları, yönetmelikleri, kültürü ve iş yapma şekilleri hakkında dış ticaret eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

·         Ürünlerimizin satışı ve satış sonrası hukuk, lojistik, gümrük, ürün ve alacak sigorta hizmetlerini sunuyoruz.

·         Hedef bölge için pazar araştırması raporları sunuyoruz.

·         Antrepo ve depo hizmetleri sağlıyoruz.

·         Hedef bölgede olan gümrük birliği ülkelerinde bayi ağı kurulmasına destek veriyoruz.

·         Üye Satıcı firmamızın ihtiyaç duyulması halinde üye firmanın hedef ülkede şube kurmasına destek veriyoruz.

·         Üye satıcı firmalarımız ile ihracatımızın artırılması, pazarlama, ürün ve iş geliştirme konularında sürekli B2B ve B2C on-line ve yüz yüze iş toplantıları düzenleyerek istişareler yapıyor. Bu istişarelere sonucuna göre alıcı ve satıcılara sunduğumuz hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

 Son olarak Anadolu Ticaret Merkez ne Vadediyor?

Anadolu Ticaret Merkezi olarak, ithalatçı ve ihracatçı firmalarımıza sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıma fırsatı sunuyoruz. Alıcılar için uluslararası standartlarda güvence altına alınmış ürünlerden, satıcılar için ise marka bilinirliği ve ihracat kapasitesini artıracak desteklere kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlıyoruz.

Showroomumuzda yıl boyunca açık bir fuar atmosferi sunarak ürünlerinizi sergileme şansı verirken, aynı zamanda dış ticaret uzmanlığı ile ihracat süreçlerinizde yanınızdayız. Ürünlerinizin tanıtımından, lojistik süreçlerin yönetimine, hukuki danışmanlıktan, hedef pazar araştırmalarına kadar her adımda güçlü bir destek sağlıyoruz.

Siz de Anadolu Ticaret Merkezi ailesine katılarak, global pazarda yerinizi sağlamlaştırmak ve işinizi büyütmek için bizimle iletişime geçin. İş ortağınız olarak, sadece bir tık uzağınızdayız. Üyelik ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için hemen bizi arayın ve ticaretteki potansiyelinizi maksimize edin. Anadolu Ticaret Merkezi, ticaretinizin geleceği için burada! Tagok avantajlı üyeliği için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Get in Touch With a Consultant